Ασφάλειες

 • Ομαδικές ασφαλίσεις

  Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι προγράμματα πρόσθετων παροχών της υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης με σκοπό την εξασφάλιση τόσο των ασφαλισμένων όσο και των οικογενειών τους από απρόβλεπτα περιστατικά με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα, αλλά και σε συλλόγους, σωματεία που θέλουν να ασφαλίσουν τα μέλη ή το προσωπικό τους με […]

 • Παιδί

  Τα παιδικά ασφαλιστικά προγράμματα είναι αποταμιευτικού κυρίως χαρακτήρα κα εξασφαλίζουν στα παιδιά το κεφάλαιο που επιθυμείτε, τότε ακριβώς που θα το χρειαστούν για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους (π.χ. για τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη στέγασή τους κ.λπ.). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους γονείς, τον παππού και τη γιαγιά, τους νονούς, τους θείους και […]

 • Σύνταξη

  Οι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια των ετών που εργάζονται, προσπαθούν να παράγουν και να αμείβονται αρκετά, ώστε να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Ακόμη και όταν σταματήσουν να εργάζονται, έχουν ακόμα πολλά χρόνια μπροστά τους για να απολαύσουν τα καλά της 3ης ηλικίας. Τότε τα έσοδά τους θα είναι μειωμένα και πιθανά να περιορίζονται μόνο […]

 • Υγεία

  Υγεία Η διασφάλιση της υγείας και η αντιμετώπιση ατυχών περιστατικών αποτελεί πρωταρχική ανάγκη αλλά και βάση επίτευξης προσωπικών και οικογενειακών στόχων όλων μας. Ειδικότερα σήμερα το πλαίσιο παροχών υγείας απαιτεί τη συνδρομή των ιδιωτικών φορέων ασφάλισης. Η ανεπάρκεια των δημοσίων – κοινωνικών δομών στον τομέα της υγείας και οι διαρκώς μειούμενες παροχές, έχουν οδηγήσει τον […]

 • Ασφάλεια περιουσίας

  Το σπίτι και η επιχείρηση αποτελούν από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Βρίσκονται όμως εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους που και οι τυχόν ζημιές συνεπάγονται εκτός από την ψυχολογική φθορά και μεγάλα κόστη αποκατάστασης. Αφορά στους ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές κατοικιών ή/και επιχειρήσεων κάθε είδους που επιθυμούν κάλυψη από επερχόμενους κινδύνους όπως : ° Πυρκαγιά, Κεραυνό, […]

 • Αυτοκίνητο

  Απευθύνεται σε κάθε ιδιώτη που είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε οχήματος που κινείται επί του εδάφους με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ασφάλιση αυτοκινήτου καλύπτει βάσει νόμου την αστική ευθύνη του κύριου, του κατόχου και οποιουδήποτε νόμιμου οδηγού για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία του. Η […]