Ιδιώτες

 • Ταξιδιωτική ασφάλιση

  Ταξιδιωτική ασφάλιση Στην εποχή μας τα ταξίδια είτε επαγγελματικά είτε αναψυχής, αποτελούν συχνά κομμάτι της ζωής μας και σε προσωπικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Αν ταξιδεύουμε με γκρουπ, είναι πολύ πιθανό να έχει προβλεφθεί από το πρακτορείο μας η απαραίτητη ασφάλιση η οποία όμως συχνά περιλαμβάνει μόνο τις βασικές καλύψεις. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε […]

 • Ζωή

  Ο πρωταρχικός στόχος της ασφάλισης ζωής είναι να ελαττώσει τις οικονομικές συνέπειες που προέρχονται από μια πρόωρη απώλεια ζωής και να διατηρήσει στο βαθμό που είναι εφικτό την ποιότητα ζωής των αγαπημένων μας προσώπων. Όλες οι σύγχρονες βασικές ασφαλίσεις ζωής περιλαμβάνουν και συμπληρωματικές καλύψεις όπως Κάλυψη από σοβαρή ασθένεια Κάλυψη από ατύχημα ή/και αναπηρία (μόνιμη […]

 • Κατοικία

  Κατοικία Το σπίτι και η επιχείρηση αποτελούν από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Βρίσκονται όμως εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους που και οι τυχόν ζημιές συνεπάγονται εκτός από την ψυχολογική φθορά και μεγάλα κόστη αποκατάστασης. Σήμερα η ασφαλιστική αγορά προσφέρει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν πλήρως την κατοικία ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και […]

 • Παιδί

  Τα παιδικά ασφαλιστικά προγράμματα είναι αποταμιευτικού κυρίως χαρακτήρα κα εξασφαλίζουν στα παιδιά το κεφάλαιο που επιθυμείτε, τότε ακριβώς που θα το χρειαστούν για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους (π.χ. για τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη στέγασή τους κ.λπ.). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους γονείς, τον παππού και τη γιαγιά, τους νονούς, τους θείους και […]

 • Σύνταξη

  Οι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια των ετών που εργάζονται, προσπαθούν να παράγουν και να αμείβονται αρκετά, ώστε να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Ακόμη και όταν σταματήσουν να εργάζονται, έχουν ακόμα πολλά χρόνια μπροστά τους για να απολαύσουν τα καλά της 3ης ηλικίας. Τότε τα έσοδά τους θα είναι μειωμένα και πιθανά να περιορίζονται μόνο […]

 • Υγεία

  Υγεία Η διασφάλιση της υγείας και η αντιμετώπιση ατυχών περιστατικών αποτελεί πρωταρχική ανάγκη αλλά και βάση επίτευξης προσωπικών και οικογενειακών στόχων όλων μας. Ειδικότερα σήμερα το πλαίσιο παροχών υγείας απαιτεί τη συνδρομή των ιδιωτικών φορέων ασφάλισης. Η ανεπάρκεια των δημοσίων – κοινωνικών δομών στον τομέα της υγείας και οι διαρκώς μειούμενες παροχές, έχουν οδηγήσει τον […]

 • Αυτοκίνητο

  Απευθύνεται σε κάθε ιδιώτη που είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε οχήματος που κινείται επί του εδάφους με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ασφάλιση αυτοκινήτου καλύπτει βάσει νόμου την αστική ευθύνη του κύριου, του κατόχου και οποιουδήποτε νόμιμου οδηγού για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία του. Η […]