Επιχειρήσεις

 • Τεχνικές ασφαλίσεις

  Τεχνικές ασφαλίσεις Οι τεχνικές ασφαλίσεις καλύπτουν μικρά ή μεγάλα τεχνικά έργα υποδομής που εκτελούνται και λειτουργούν συνήθως κάτω από μακρόχρονες συμβάσεις παραχώρησης και βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή/και λειτουργίας. Στα βασικά προγράμματα τεχνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνονται  Κατά παντός κινδύνου εργολάβων (C.A.R – Contractors All Risks) Καλύπτει όλα τα έργα μηχανικών και ανέγερση κτιρίων κάθε είδους […]

 • Αστική ευθύνη

  Αστική ευθύνη Η αστική ευθύνη καλύπτει τις οικονομικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουμε άθελά μας από λάθη ή παραλείψεις μας σαν επαγγελματίες σε τρίτους. Για να μην μένουμε εκτεθειμένοι έναντι αυτών των κινδύνων η ασφαλιστική αγορά έχει σχεδιάσει για όλους σχεδόν τους επαγγελματίες προγράμματα κάλυψης αστικής ευθύνης που εμπίπτουν ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες :  […]

 • Ομαδική ασφάλιση

  Ομαδική ασφάλιση Η ομαδική ασφάλιση είναι μια μορφή ασφάλισης η οποία προσφέρει καθορισμένες παροχές σε ένα αριθμό ατόμων μέσω ενός συμβολαίου, με πολύ μικρότερο κόστος από ένα ατομικό συμβόλαιο και λειτουργεί συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση εξασφαλίζοντας επιπλέον παροχές υγείας. Απευθύνεται σε ομάδες ατόμων (συνήθων άνω των 10) όλων των δραστηριοτήτων όπως :  Προσωπικό επιχειρήσεων […]

 • Ασφάλιση χρημάτων

  Ασφάλιση χρημάτων Τα τελευταία χρόνια με την έξαρση που παρατηρείται σε εγκλήματα όπως ένοπλες διαρρήξεις, ληστείες, υπεξαιρέσεις, πλαστογραφίες, ένας τέτοιος κίνδυνος στοιχίζει πολλά σε μια επιχείρηση κάθε μεγέθους. Με την Ασφάλιση Χρημάτων καλυπτόμαστε για:  την απώλεια μετρητών και επιταγών κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους σας, συνεπεία κλοπής/ληστείας (hold-up) με άσκηση απειλής ή/και βίας […]

 • Ασφάλιση περιουσίας επιχειρήσεων

  Ασφάλιση περιουσίας επιχειρήσεων /h2> Με την πληθώρα προγραμμάτων και καλύψεων που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης κάθε μεγέθους προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Οι κίνδυνοι που μπορούν να ασφαλιστούν είναι ενδεικτικά :  Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, ζημιές από […]

 • Ασφάλιση μεταφορών

  Ασφάλιση μεταφορών Η ασφάλιση των εμπορευμάτων έναντι κινδύνων παίζει σημαντικό ρόλο στο εμπόριο γιατί με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρονται εμπορεύματα με μεγαλύτερη ευχέρεια, να αναλαμβάνονται με μεγαλύτερη άνεση μεγάλοι κίνδυνοι μεταφοράς και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες των εταιρειών που ασχολούνται με το εμπόριο.Ο κλάδος μεταφορών καλύπτει τις ζημιές που θα υποστεί […]

 • Στόλος οχημάτων

  Στόλος οχημάτων Ο στόλος οχημάτων μιας επιχείρησης εκτός από την αξία που έχει σαν περιουσιακό στοιχείο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή εργασία και τη δημιουργία εσόδων. Η ασφάλιση στόλου οχημάτων αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγου των διαφόρων τύπων οχημάτων, των οδηγών αλλά και των κινδύνων που χρειάζεται να καλυφθούν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα […]