Ασφάλειες

 • Τεχνικές ασφαλίσεις

  Τεχνικές ασφαλίσεις Οι τεχνικές ασφαλίσεις καλύπτουν μικρά ή μεγάλα τεχνικά έργα υποδομής που εκτελούνται και λειτουργούν συνήθως κάτω από μακρόχρονες συμβάσεις παραχώρησης και βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή/και λειτουργίας. Στα βασικά προγράμματα τεχνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνονται  Κατά παντός κινδύνου εργολάβων (C.A.R – Contractors All Risks) Καλύπτει όλα τα έργα μηχανικών και ανέγερση κτιρίων κάθε είδους […]

 • Αστική ευθύνη

  Αστική ευθύνη Η αστική ευθύνη καλύπτει τις οικονομικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουμε άθελά μας από λάθη ή παραλείψεις μας σαν επαγγελματίες σε τρίτους. Για να μην μένουμε εκτεθειμένοι έναντι αυτών των κινδύνων η ασφαλιστική αγορά έχει σχεδιάσει για όλους σχεδόν τους επαγγελματίες προγράμματα κάλυψης αστικής ευθύνης που εμπίπτουν ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες :  […]

 • Ομαδική ασφάλιση

  Ομαδική ασφάλιση Η ομαδική ασφάλιση είναι μια μορφή ασφάλισης η οποία προσφέρει καθορισμένες παροχές σε ένα αριθμό ατόμων μέσω ενός συμβολαίου, με πολύ μικρότερο κόστος από ένα ατομικό συμβόλαιο και λειτουργεί συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση εξασφαλίζοντας επιπλέον παροχές υγείας. Απευθύνεται σε ομάδες ατόμων (συνήθων άνω των 10) όλων των δραστηριοτήτων όπως :  Προσωπικό επιχειρήσεων […]

 • Ασφάλιση χρημάτων

  Ασφάλιση χρημάτων Τα τελευταία χρόνια με την έξαρση που παρατηρείται σε εγκλήματα όπως ένοπλες διαρρήξεις, ληστείες, υπεξαιρέσεις, πλαστογραφίες, ένας τέτοιος κίνδυνος στοιχίζει πολλά σε μια επιχείρηση κάθε μεγέθους. Με την Ασφάλιση Χρημάτων καλυπτόμαστε για:  την απώλεια μετρητών και επιταγών κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους σας, συνεπεία κλοπής/ληστείας (hold-up) με άσκηση απειλής ή/και βίας […]

 • Ασφάλιση περιουσίας επιχειρήσεων

  Ασφάλιση περιουσίας επιχειρήσεων /h2> Με την πληθώρα προγραμμάτων και καλύψεων που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης κάθε μεγέθους προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Οι κίνδυνοι που μπορούν να ασφαλιστούν είναι ενδεικτικά :  Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, ζημιές από […]

 • Ασφάλιση μεταφορών

  Ασφάλιση μεταφορών Η ασφάλιση των εμπορευμάτων έναντι κινδύνων παίζει σημαντικό ρόλο στο εμπόριο γιατί με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρονται εμπορεύματα με μεγαλύτερη ευχέρεια, να αναλαμβάνονται με μεγαλύτερη άνεση μεγάλοι κίνδυνοι μεταφοράς και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες των εταιρειών που ασχολούνται με το εμπόριο.Ο κλάδος μεταφορών καλύπτει τις ζημιές που θα υποστεί […]

 • Στόλος οχημάτων

  Στόλος οχημάτων Ο στόλος οχημάτων μιας επιχείρησης εκτός από την αξία που έχει σαν περιουσιακό στοιχείο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή εργασία και τη δημιουργία εσόδων. Η ασφάλιση στόλου οχημάτων αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγου των διαφόρων τύπων οχημάτων, των οδηγών αλλά και των κινδύνων που χρειάζεται να καλυφθούν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα […]

 • Ταξιδιωτική ασφάλιση

  Ταξιδιωτική ασφάλιση Στην εποχή μας τα ταξίδια είτε επαγγελματικά είτε αναψυχής, αποτελούν συχνά κομμάτι της ζωής μας και σε προσωπικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Αν ταξιδεύουμε με γκρουπ, είναι πολύ πιθανό να έχει προβλεφθεί από το πρακτορείο μας η απαραίτητη ασφάλιση η οποία όμως συχνά περιλαμβάνει μόνο τις βασικές καλύψεις. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε […]

 • Ζωή

  Ο πρωταρχικός στόχος της ασφάλισης ζωής είναι να ελαττώσει τις οικονομικές συνέπειες που προέρχονται από μια πρόωρη απώλεια ζωής και να διατηρήσει στο βαθμό που είναι εφικτό την ποιότητα ζωής των αγαπημένων μας προσώπων. Όλες οι σύγχρονες βασικές ασφαλίσεις ζωής περιλαμβάνουν και συμπληρωματικές καλύψεις όπως Κάλυψη από σοβαρή ασθένεια Κάλυψη από ατύχημα ή/και αναπηρία (μόνιμη […]

 • Κατοικία

  Κατοικία Το σπίτι και η επιχείρηση αποτελούν από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Βρίσκονται όμως εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους που και οι τυχόν ζημιές συνεπάγονται εκτός από την ψυχολογική φθορά και μεγάλα κόστη αποκατάστασης. Σήμερα η ασφαλιστική αγορά προσφέρει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν πλήρως την κατοικία ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και […]

 • Ασφάλιση Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργων (C.A.R)

  Ασφάλιση Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργων (C.A.R) Με την Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου έργων πολιτικού μηχανικού υπό κατασκευή (C.A.R.) καλύπτονται μεγάλα τεχνικά έργα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, όπως : • Κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα • Εργοστάσια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας • Δρόμοι, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια • Γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, λιμάνια, συστήματα υδροδότησης […]

 • Τεχνικές Ασφαλίσεις

  Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Καλύπτεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης π.χ. Συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εξοπλισμός γραφείου (κεντρικές μηχανογραφικές μονάδες, P/C. Εκτυπωτές, Φωτοτυπικά, Fax κλπ), Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, Φωτογραφικός εξοπλισμός επαγγελματιών, Ιατρικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός τυπογραφείων Ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός εξοπλισμός Εξοπλισμός συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου, μέτρησης κ.α. Καλύπτονται (ενδεικτικά): ° Ανθρώπινα λάθη (αμέλεια, απροσεξία, κακός χειρισμός) ° Κακόβουλη […]