Ταξιδιωτική ασφάλιση

Στην εποχή μας τα ταξίδια είτε επαγγελματικά είτε αναψυχής, αποτελούν συχνά κομμάτι της ζωής μας και σε προσωπικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Αν ταξιδεύουμε με γκρουπ, είναι πολύ πιθανό να έχει προβλεφθεί από το πρακτορείο μας η απαραίτητη ασφάλιση η οποία όμως συχνά περιλαμβάνει μόνο τις βασικές καλύψεις.
Καλό είναι να ενημερωνόμαστε από το ταξιδιωτικό πρακτορείο ή / και από την ασφαλιστική για το τι καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Η ταξιδιωτική ασφάλιση εξασφαλίζει ηρεμία και σιγουριά ώστε να απολαύσουμε το ταξίδι μας.
Οι παροχές που περιλαμβάνονται σ’ένα πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι ενδεικτικά :

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια
 • Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς προς το πλησιέστερο νοσοκομείο
 • Έξοδα επαναπατρισμού όταν το ταξίδι δεν συνεχίζεται γι αλόγους υγείας
 • Ασφάλιση ανικανότητας από ατύχημα
 • Αποζημίωση λόγω διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδιού από ατύχημα ή ασθένεια
 • Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρηση αναχώρησης
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης για παραβατικές ενέργειες
 • Νομική προστασία στο εξωτερικό
 • Παροχή φροντίδας σε ανήλικα τέκνα
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Δαπάνες μεταφοράς σωρού από άλλη χώρα

Leave a Reply