Τεχνικές Ασφαλίσεις

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Καλύπτεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης π.χ. Συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εξοπλισμός γραφείου (κεντρικές μηχανογραφικές μονάδες, P/C. Εκτυπωτές, Φωτοτυπικά, Fax κλπ), Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, Φωτογραφικός εξοπλισμός επαγγελματιών, Ιατρικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός τυπογραφείων Ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός εξοπλισμός Εξοπλισμός συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου, μέτρησης κ.α.

Καλύπτονται (ενδεικτικά):
° Ανθρώπινα λάθη (αμέλεια, απροσεξία, κακός χειρισμός)
° Κακόβουλη ενέργεια τρίτων, εργατών – υπαλλήλων
° Κλοπή συνεπεία διάρρηξης, ληστεία
° Φωτιά, έκρηξη, κεραυνός, βραχυκύκλωμα
° Καπνός, αιθάλη, διαβρωτικά αέρια, νερό, υγρασία
° Θύελλα, παλιρροϊκό κύμα, χιονοστιβάδα, παγετός, κατολίσθηση, καθίζηση, πτώση βράχων, Σεισμός, Κυκλώνας, Τυφώνας
° Λανθασμένος σχεδιασμός, ελαττωματικά υλικά, λάθη συναρμολόγησης, (μετά την λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή )
° Αυξομείωση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος με την προϋπόθεση ύπαρξης σταθεροποιητή τάσης
° Κάλυψη λυχνιών – καθοδικών σωλήνων

Σε περίπτωση ζημίας και για να επισκευαστεί αυτή το συντομότερο, είναι δυνατόν να καλυφθούν με πρόσθετο ασφάλιστρο :
° Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, εργασία κατά τις εορτές και αργίες, επείγον ναύλος
° Αεροπορικές μεταφορές

Ε.Α.R. (Erection All Risks)

Πρόκειται για μια κατηγορία ασφάλισης κατά παντός κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης Εγκατάστασης και Δοκιμαστικής Λειτουργίας. Καλύπτεται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημία από αιτία που δεν εξαιρείται ρητά από το ασφαλιστήριο.
Αφορά ασφάλιση σε Μεμονωμένα μηχανήματα ή συγκροτήματα μηχανημάτων (τουρμπίνες, γεννήτριες, ατμολέβητες, συμπιεστές, μηχανές εσωτερικής καύσης, μετασχηματιστές κ.α.), Γερανοί, δίκτυα καλωδίων, ταινιόδρομοι, εκσκαφείς, Μηχανήματα χαρτοβιομηχανίας, υφαντουργίας, εκτυπωτικά, Σωληνώσεις, δεξαμενές, σιδηρογέφυρες, Χημικά εργοστάσια, υψικάμινοι, μεταλλικές κατασκευές.

Καλύπτονται (ενδεικτικά):
° Θεομηνίες
° Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, Σεισμός, καθίζηση εδάφους, κατολίσθηση
° Κλοπή συνεπεία διάρρηξης
° Φωτιά, έκρηξη, κεραυνός
° Κακόβουλη ενέργεια
° Σφάλματα στην ανέγερση / συναρμολόγηση
° Βραχυκύκλωμα, υπέρταση
° Υπερβολική πίεση, ρήξη λόγω φυγόκεντρης δύναμης