Σύνταξη

Οι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια των ετών που εργάζονται, προσπαθούν να παράγουν και να αμείβονται αρκετά, ώστε να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Ακόμη και όταν σταματήσουν να εργάζονται, έχουν ακόμα πολλά χρόνια μπροστά τους για να απολαύσουν τα καλά της 3ης ηλικίας. Τότε τα έσοδά τους θα είναι μειωμένα και πιθανά να περιορίζονται μόνο στη σύνταξή τους από την κοινωνική ασφάλιση.
Μετά τις ριζικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα, αλλά και την ανησυχία που υπάρχει στην αγορά σήμερα λόγω της οικονομικής ύφεσης είναι ακόμη εντονότερη η ανάγκη να ενισχυθεί η αίσθηση της «σιγουριάς» με την οποία οι πολίτες αντιμετωπίζουν την προοπτική της σύνταξης.
Με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα εξασφαλίζουμε :
° Την ακριβή επιθυμητή ημερομηνία συνταξιοδότησής μας ανεξάρτητα από το κοινωνικό μας ταμείο
° Το ελάχιστο ποσό επιπλέον σύνταξης που θα δικαιούμαστε στην συγκεκριμένη ηλικία, το οποίο θα είναι και εγγυημένο.
° Την πιθανότητα ακόμα να είναι αυξημένη η σύνταξη μας, από την συμμετοχή μας στα κέρδη που ενδέχεται να υπάρξουν από την επένδυση των χρημάτων μας.
° Την απόλυτη ανταποδοτικότητα των εισφορών μας ώστε η μοναδική σύνταξη που θα ωφεληθεί θα είναι η δικιά μας και κανενός άλλου.
° Την ευχέρεια να κάνετε έκτακτες καταβολές, για να αυξήσετε το τελικό ποσό της σύνταξης ή του εφάπαξ σας.
° Την δυνατότητα επιλογής μεταξύ σύνταξης – εφάπαξ, καθώς και συνδυασμό αυτών.