Στόλος οχημάτων

Ο στόλος οχημάτων μιας επιχείρησης εκτός από την αξία που έχει σαν περιουσιακό στοιχείο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή εργασία και τη δημιουργία εσόδων. Η ασφάλιση στόλου οχημάτων αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγου των διαφόρων τύπων οχημάτων, των οδηγών αλλά και των κινδύνων που χρειάζεται να καλυφθούν.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα για ασφάλιση εταιρικών οχημάτων με πλήθος καλύψεων για όλες τις απαιτήσεις και εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλιζομένων οχημάτων.