Παιδί

Τα παιδικά ασφαλιστικά προγράμματα είναι αποταμιευτικού κυρίως χαρακτήρα κα εξασφαλίζουν στα παιδιά το κεφάλαιο που επιθυμείτε, τότε ακριβώς που θα το χρειαστούν για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους (π.χ. για τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη στέγασή τους κ.λπ.).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους γονείς, τον παππού και τη γιαγιά, τους νονούς, τους θείους και τα αδέλφια, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν το μέλλον ενός παιδιού (ηλικίας από 1 μηνός έως και 17 ετών).
Κάνοντας ένα “Παιδικό Πρόγραμμα” εξασφαλίζουμε οφέλη όπως:
° Εγγυημένη παροχή στο παιδί ενός κεφαλαίου μετά από χρονικό διάστημα που εσείς θα καθορίσετε.
° Ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος καθώς και στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του εγγυημένου κεφαλαίου το οποίο θα λάβει το παιδί κατά τη λήξη του προγράμματος
° Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
° Εξασφάλιση του κεφαλαίου για το παιδί σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή ή διαρκούς ολικής ανικανότητάς για εργασία του συμβαλλομένου που έχει αναλάβει την πληρωμή των ασφαλίστρων. Συνδυάζεται υποχρεωτικά με την κάλυψη της «Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων» του Συμβαλλομένου, με την οποία εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος σε περίπτωση ανικανότητάς του για εργασία.
° Ολοκληρωμένης ασφαλιστικής προστασίας με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπλέον καλύψεων για το παιδί, προστατεύοντάς το από τις συνέπειες μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος. Έχετε δυνατότητα ενσωμάτωσης προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Νοσοκομειακών Επιδομάτων, Προσωπικού Ατυχήματος (με ανώτατο όριο κεφαλαίου 30.000€ χωρίς την παροχή της πρόσκαιρης ανικανότητας), καθώς και της κάλυψης της «Μηνιαίας Παροχής σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας Συμβαλλομένου».

Leave a Reply