Ομαδική ασφάλιση

Η ομαδική ασφάλιση είναι μια μορφή ασφάλισης η οποία προσφέρει καθορισμένες παροχές σε ένα αριθμό ατόμων μέσω ενός συμβολαίου, με πολύ μικρότερο κόστος από ένα ατομικό συμβόλαιο και λειτουργεί συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση εξασφαλίζοντας επιπλέον παροχές υγείας.
Απευθύνεται σε ομάδες ατόμων (συνήθων άνω των 10) όλων των δραστηριοτήτων όπως :
 Προσωπικό επιχειρήσεων
 Μαθητές σχολείων, φροντιστηρίων, παιδιά κατασκηνώσεων
 Μέλη αθλητικών σωματείων, ακαδημιών και ομάδων
 Μέλη συλλόγων
Ομαδική ασφάλιση προσωπικού
Αποτελεί ίσως την πιο σημαντική απόδειξη ενδιαφέροντος της εταιρείας για το προσωπικό της ,συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού και αποτελεί κίνητρο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την επιχείρηση η οποία απολαμβάνει και φορολογικό όφελος, δίνοντας της την ευκαιρία να προσελκύει ικανά στελέχη επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά παραγωγικότητας.
Διαμορφώνοντας μια ομαδική ασφάλιση για το προσωπικό η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει στους εργαζομένους σε συνδυασμό με την κοινωνική ασφάλιση πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών αναγκών με πλήθος παροχών όπως :
 Κάλυψη παροχών Υγείας
 Κάλυψη Ασθενειών και Ατυχημάτων
 Κάλυψη ανικανότητας για εργασία
 Ασφάλιση Εισοδήματος
 Παροχή σύνταξης
 Λύσεις Αποταμίευσης
Ομαδική ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος
Απευθύνεται κυρίως σε μέλη συλλόγων και σωματείων κάθε δραστηριότητας και περιλαμβάνει καλύψεις για :
 Απώλεια Ζωής
 Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
 Πρόσκαιρη ανικανότητα
 Νοσοκομειακή περίθαλψη