Ομαδικές ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι προγράμματα πρόσθετων παροχών της υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης με σκοπό την εξασφάλιση τόσο των ασφαλισμένων όσο και των οικογενειών τους από απρόβλεπτα περιστατικά με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.
Απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα, αλλά και σε συλλόγους, σωματεία που θέλουν να ασφαλίσουν τα μέλη ή το προσωπικό τους με πρόσθετες παροχές.
Η Ομαδική ασφάλιση Ζωής & Υγείας απευθύνεται στις Επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζομένους, και επιθυμούν να τους ασφαλίσουν, με προγράμματα για:
° Ασφάλιση Υγείας (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες)
° Ασφάλιση Ζωής
° Ασφάλιση Ατυχημάτων
° Ασφάλιση Ανικανότητας για εργασία
° Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος
° Ασφάλιση Ταξιδιωτικής Βοήθειας
Η Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων προσφέρει παροχές σε τυποποιημένα πακέτα όπως :
° Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων
° Ομαδικής Ασφάλισης Αθλητικών Ερασιτεχνικών Ομάδων
° Ομαδικής Ασφάλισης Αθλητικών Ακαδημιών
° Ομαδικής Ασφάλισης Σχολών Χορού
° Ομαδικής Ασφάλισης αθλοπαιδιών που διοργανώνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου
° Σχολικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
° Ταξιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλιση
° Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
° Ομαδικής Ασφάλισης Κυνηγετικών Συλλόγων
° Ομαδικής Ασφάλισης Χιονοδρομικών – Ορειβατικών Συλλόγων
Όλα τα πακέτα προσφέρουν κάλυψη του ασφαλισμένου σε περίπτωση :
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για Εργασία από Ατύχημα,
Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας για Εργασία από Ατύχημα, Θανάτου από Ατύχημα

Επιπλέον τα περισσότερα πακέτα προσφέρουν και κάλυψη για:
Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης από Ατύχημα
Δαπάνες Επείγοντος Περιστατικού από Ασθένεια
Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα
Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα για Νοσηλεία από Ατύχημα
Χειρουργικό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια
Έκτακτη Διακομιδή
Απώλεια Προσωπικών Αποσκευών
Δαπάνες Καθυστέρησης Πτήσης