Νομική προστασία

Ο κλάδος ασφάλισης της Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου τα δικαστικά έξοδα προκειμένου να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια, απαλλάσσοντας τον ασφαλισμένο από το κόστος δαπανών μιας νομικής διαφοράς, προφυλάσσοντας τα έννομα συμφέροντά του.
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας καλύπτει :
 Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας.
 Τα δικαστικά έξοδα.
 Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων.
 Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
 Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων.
 Τα έξοδα για την επανάκτηση διπλώματος, αδείας ή πινακίδων κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, αδείας κυκλοφορίας του ασφαλισμένου σκάφους.
 Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.
Πότε μας καλύπτει ;
Νομική Προστασία Οχήματος
Όταν ο ασφαλισμένος χρειαστεί μετά από ένα ατύχημα να διεκδικήσει από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία αποζημίωση για επισκευή του αυτοκινήτου, μείωση αξίας, ιατρικά έξοδα, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ.
Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για παράβαση ποινικών ή τροχαίων διατάξεων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
Όταν χρειάζεται ο ασφαλισμένος να προσφύγει στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές για επανάκτηση αφαιρεθείσας άδειας κυκλοφορίας, διπλώματος ή πινακίδων.
Όταν προκύψουν διαφορές από την πώληση, ανταλλαγή, φύλαξη, επισκευή του ασφαλισμένου οχήματος.
Στις διαφορές με την ασφαλιστική εταιρεία από ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων για συμπληρωματικές καλύψεις πυρός, κλοπής, μικτής κ.ο.κ.
Νομική Προστασία Οικογένειας
Όταν ο ασφαλισμένος ή μέλη της οικογένειάς του πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους στα ποινικά δικαστήρια λόγω ποινικών κατηγοριών και παραβάσεων.
Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογένειάς του με τον εργοδότη τους, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων.
Όταν προκύψουν διαφορές με τις ασφαλιστικές εταιρείες ή τα ασφαλιστικά ταμεία για απαιτήσεις συνταξιοδότησης, εξόδων περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π.
Όταν ο ασφαλισμένος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του διεκδικεί από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας.
Όταν προκύπτουν διαφορές με τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή της κατοικίας του ασφαλισμένου.