Κατοικία

Το σπίτι και η επιχείρηση αποτελούν από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Βρίσκονται όμως εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους που και οι τυχόν ζημιές συνεπάγονται εκτός από την ψυχολογική φθορά και μεγάλα κόστη αποκατάστασης.
Σήμερα η ασφαλιστική αγορά προσφέρει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν πλήρως την κατοικία ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και προσιτό ασφάλιστρο για κινδύνους όπως :

 • Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη από κάθε αιτία, Καπνό, Βραχυκύκλωμα, Ζημιές στον λέβητα
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Κακόβουλες Βλάβες
 • Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση), Ολίσθηση, Καθίζηση
 • Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Πλημμύρα, Θραύση ή Διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών – εγκαταστάσεων ύδρευσης – κλιματισμού – αποχετεύσεως.
 • Κλοπή με διάρρηξη ή/και ληστεία
 • Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα κατά την διάρκεια της κλοπής
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Έξοδα φύλαξης
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων