Ιδιώτες

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ
Α1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Απευθύνεται σε κάθε ιδιώτη που είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε οχήματος που κινείται επί του εδάφους με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας
Η ασφάλιση αυτοκινήτου καλύπτει βάσει νόμου την αστική ευθύνη του κύριου, του κατόχου και οποιουδήποτε νόμιμου οδηγού για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία του
Η υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης από ατυχήματα προβλέπει ( με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ) ασφαλιστική κάλυψη για ποσά που διαμορφώνονται στα
 1.750.000 € ανά θύμα για σωματικές βλάβες
 1.750.000 € ανά ατύχημα για σωματικές ζημιές
για περιπτώσεις όπως :
 κυκλοφορία του αυτοκινήτου
 χρήση ρυμουλκούμενου
 μεταφορά αντικειμένων
 ζημιές σε αντικείμενα τρίτων που προκαλείται από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή
 όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, συνεργεία επισκευής, πορθμεία κ.α.
Επιπλέον μπορούν να προστεθούν συμπληρωματικές καλύψεις όπως :
 Πυρός, κλοπής, θραύσης κρυστάλλων, ακραίων καιρικών φαινομένων, κακόβουλων ενεργειών, ίδιων ζημιών (μικτή) κ.α.
Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται με βάση τη χρήση του οχήματος, τον κυβισμό, την ιπποδύναμη, την αξία του, την ηλικία του οδηγού/ιδιοκτήτη, το ιστορικό ζημιών, το πλήθος των καλύψεων που ασφαλίζονται κ.α.
——————————————————————————————————————————
Α2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Το σπίτι και η επιχείρηση αποτελούν από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Βρίσκονται όμως εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους που και οι τυχόν ζημιές συνεπάγονται εκτός από την ψυχολογική φθορά και μεγάλα κόστη αποκατάστασης.
Σήμερα η ασφαλιστική αγορά προσφέρει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν πλήρως την κατοικία ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και προσιτό ασφάλιστρο για κινδύνους όπως :
 Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη από κάθε αιτία, Καπνό, Βραχυκύκλωμα, Ζημιές στον λέβητα
 Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Κακόβουλες Βλάβες
 Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση), Ολίσθηση, Καθίζηση
 Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Πλημμύρα, Θραύση ή Διαρροή σωληνώσεων –
δεξαμενών – εγκαταστάσεων ύδρευσης – κλιματισμού – αποχετεύσεως.
 Κλοπή με διάρρηξη ή/και ληστεία
 Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα κατά την διάρκεια της κλοπής
 Πρόσκρουση οχήματος
 Πτώση αεροσκαφών
 Θραύση Κρυστάλλων
 Αποκομιδή ερειπίων
 Έξοδα φύλαξης
 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Α3. ΥΓΕΙΑ
Η διασφάλιση της υγείας και η αντιμετώπιση ατυχών περιστατικών αποτελεί πρωταρχική ανάγκη αλλά και βάση επίτευξης προσωπικών και οικογενειακών στόχων όλων μας.
Ειδικότερα σήμερα το πλαίσιο παροχών υγείας απαιτεί τη συνδρομή των ιδιωτικών φορέων ασφάλισης. Η ανεπάρκεια των δημοσίων – κοινωνικών δομών στον τομέα της υγείας και οι διαρκώς μειούμενες παροχές, έχουν οδηγήσει τον τομέα της υγείας σε παροχή χαμηλού επιπέδου υπηρεσιών αδυνατώντας να εξασφαλίσει το αίσθημα σιγουριάς που όλοι αναζητούμε.
Παράλληλα, η ιδιωτική ασφάλιση εκσυχρονίζοντας τα προγράμματα υγείας και περίθαλψης προσφέρουν λύσεις που καλύπτουν με το παραπάνω τα κενά και τις αδυναμίες της κοινωνικής ασφάλισης και ειδικά για όσους βρεθεί χωρίς ασφάλιση λόγω των σημερινών δύσκολων συνθηκών.
Στα σύγχρονα προγράμματα υγείας ο ασφαλισμένος καλείται να επιλέξει διαμορφώνοντας το κόστος νοσηλείας :
 Το νοσηλευτικό ίδρυμα εντός ή/και εκτός Ελλάδος
 Τη θέση νοσηλείας
 Το ποσό ή ποσοστό συμμετοχής του στα έξοδα
και να αποκτήσει πρόσβαση σε
Πρωτοβάθμια περίθαλψη
 Δυνατότητα επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό
 Επίσκεψη ιατρού στο σπίτι όταν αδυνατεί ο ασφαλισμένος να μετακινηθεί
 Διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και εξειδικευμένοι προληπτικοί έλεγχοι σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα
 Μονοήμερες επεμβάσεις σε κλινική ή νοσοκομείο
Δευτεροβάθμια
 Κάλυψη εξόδων νοσοκομείου έως και 100% στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 Κάλυψη εξόδων μονάδας εντατικής και αυξημένης φροντίδας
 Κάλυψη αμοιβών χειρουργού και αναισθησιολόγου
 Κάλυψη αποκλειστικής νοσοκόμας και συνοδού
 Επείγουσα μεταφορά και ταξιδιωτική βοήθεια
Ανεξάρτητες παροχές
 Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
 Χειρουργικό επίδομα
 Επίδομα τοκετού

Α4. ΖΩΗ
Ο πρωταρχικός στόχος της ασφάλισης ζωής είναι να ελαττώσει τις οικονομικές συνέπειες που προέρχονται από μια πρόωρη απώλεια ζωής και να διατηρήσει στο βαθμό που είναι εφικτό την ποιότητα ζωής των αγαπημένων μας προσώπων.
Όλες οι σύγχρονες βασικές ασφαλίσεις ζωής περιλαμβάνουν και συμπληρωματικές καλύψεις όπως
 Κάλυψη από σοβαρή ασθένεια
 Κάλυψη από ατύχημα ή/και αναπηρία (μόνιμη ολική ή μερική)
Οι Βασικές Κατηγορίες της ασφάλισης ζωής είναι:
 Η Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, όταν συμβεί η απώλεια ζωής. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου.
 Η Απλή Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό εάν συμβεί η απώλεια ζωής μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.
 Η Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου καταβάλλει το εφάπαξ ποσό, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή κάλυψη μειούμενων αναγκών στο μέλλον.
Όλες οι ασφαλίσεις ζωής προσδίδουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:
 ισόβια προστασία και επένδυση
 χαμηλό κόστος σε σχέση με το ύψος της κάλυψης
 δυνατότητα εξαγοράς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για κάλυψη τυχόν αναγκών
 προσαρμογή του προγράμματος στις προσωπικές ανάγκες
 συνδυασμό με άλλα ασφαλιστικά προϊόντα ( υγείας, σύνταξης, ατυχήματος)
Α5. ΠΑΙΔΙ
Η εξασφάλιση και το μέλλον των παιδιών, είναι το πιο σημαντικό μέλημα για μια οικογένεια, από τη στιγμή που αυτά θα έρθουν στη ζωή. Οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά, και γενικά όλοι οι δικοί τους άνθρωποι, νοιάζονται από τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών για το μέλλον τους, τις σπουδές και τη μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα, την υποστήριξη γενικά που σίγουρα θα χρειαστούν ως ενήλικες και φυσικά για την υγεία τους.
Η ασφαλιστική αγορά έχει διαμορφώσει προϊόντα τα οποία είναι κυρίως αποταμιευτικού χαρακτήρα και εξασφαλίζουν τη σιγουριά ενός εγγυημένου κεφαλαίου για τις ανάγκες των παιδιών όταν το χρειαστούν.
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθούν στα παιδικά προγράμματα καλύψεις υγείας και ατυχημάτων δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κάλυψης για τα παιδιά μας.
Α6. ΣΥΝΤΑΞΗ / ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
Οι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια των ετών που εργάζονται, προσπαθούν να παράγουν και να αμείβονται αρκετά, ώστε να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Ακόμη και όταν σταματήσουν να εργάζονται, έχουν ακόμα πολλά χρόνια μπροστά τους για να απολαύσουν τα καλά της 3ης ηλικίας. Τότε τα έσοδά τους θα είναι μειωμένα και πιθανά να περιορίζονται μόνο στη σύνταξή τους από την κοινωνική ασφάλιση.
Μετά τις ριζικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα, αλλά και την ανησυχία που υπάρχει στην αγορά σήμερα λόγω της οικονομικής ύφεσης είναι ακόμη εντονότερη η ανάγκη να ενισχυθεί η αίσθηση της «σιγουριάς» με την οποία οι πολίτες αντιμετωπίζουν την προοπτική της σύνταξης.
Με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα εξασφαλίζουμε :
 Την ακριβή επιθυμητή ημερομηνία συνταξιοδότησής μας ανεξάρτητα από το κοινωνικό μας ταμείο
 Το ελάχιστο ποσό επιπλέον σύνταξης που θα δικαιούμαστε στην συγκεκριμένη ηλικία, το οποίο θα είναι και εγγυημένο.
 Την πιθανότητα ακόμα να είναι αυξημένη η σύνταξη μας, από την συμμετοχή μας στα κέρδη που ενδέχεται να υπάρξουν από την επένδυση των χρημάτων μας.
 Την απόλυτη ανταποδοτικότητα των εισφορών μας ώστε η μοναδική σύνταξη που θα ωφεληθεί θα είναι η δικιά μας και κανενός άλλου.
 Την ευχέρεια να κάνετε έκτακτες καταβολές, για να αυξήσετε το τελικό ποσό της σύνταξης ή του εφάπαξ σας.
 Την δυνατότητα επιλογής μεταξύ σύνταξης – εφάπαξ, καθώς και συνδυασμό αυτών.

Α7. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στην εποχή μας τα ταξίδια είτε επαγγελματικά είτε αναψυχής, αποτελούν συχνά κομμάτι της ζωής μας και σε προσωπικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Αν ταξιδεύουμε με γκρουπ, είναι πολύ πιθανό να έχει προβλεφθεί από το πρακτορείο μας η απαραίτητη ασφάλιση η οποία όμως συχνά περιλαμβάνει μόνο τις βασικές καλύψεις.
Καλό είναι να ενημερωνόμαστε από το ταξιδιωτικό πρακτορείο ή / και από την ασφαλιστική για το τι καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Η ταξιδιωτική ασφάλιση εξασφαλίζει ηρεμία και σιγουριά ώστε να απολαύσουμε το ταξίδι μας.
Οι παροχές που περιλαμβάνονται σ’ένα πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι ενδεικτικά :
 › Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια
 › Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς προς το πλησιέστερο νοσοκομείο
 Έξοδα επαναπατρισμού όταν το ταξίδι δεν συνεχίζεται γι αλόγους υγείας
 Ασφάλιση ανικανότητας από ατύχημα
 Αποζημίωση λόγω διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδιού από ατύχημα ή ασθένεια
 Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών
 Δαπάνες λόγω καθυστέρηση αναχώρησης
 Κάλυψη αστικής ευθύνης για παραβατικές ενέργειες
 Νομική προστασία στο εξωτερικό
 Παροχή φροντίδας σε ανήλικα τέκνα
 › Απώλεια ζωής από ατύχημα
 Δαπάνες μεταφοράς σωρού από άλλη χώρα

Α8. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο κλάδος ασφάλισης της Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου τα δικαστικά έξοδα προκειμένου να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια, απαλλάσσοντας τον ασφαλισμένο από το κόστος δαπανών μιας νομικής διαφοράς, προφυλάσσοντας τα έννομα συμφέροντά του.
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας καλύπτει :
 Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας.
 Τα δικαστικά έξοδα.
 Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων.
 Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
 Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων.
 Τα έξοδα για την επανάκτηση διπλώματος, αδείας ή πινακίδων κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, αδείας κυκλοφορίας του ασφαλισμένου σκάφους.
 Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.
Πότε μας καλύπτει ;
Νομική Προστασία Οχήματος
Όταν ο ασφαλισμένος χρειαστεί μετά από ένα ατύχημα να διεκδικήσει από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία αποζημίωση για επισκευή του αυτοκινήτου, μείωση αξίας, ιατρικά έξοδα, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ.
Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για παράβαση ποινικών ή τροχαίων διατάξεων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
Όταν χρειάζεται ο ασφαλισμένος να προσφύγει στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές για επανάκτηση αφαιρεθείσας άδειας κυκλοφορίας, διπλώματος ή πινακίδων.
Όταν προκύψουν διαφορές από την πώληση, ανταλλαγή, φύλαξη, επισκευή του ασφαλισμένου οχήματος.
Στις διαφορές με την ασφαλιστική εταιρεία από ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων για συμπληρωματικές καλύψεις πυρός, κλοπής, μικτής κ.ο.κ.
Νομική Προστασία Οικογένειας
Όταν ο ασφαλισμένος ή μέλη της οικογένειάς του πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους στα ποινικά δικαστήρια λόγω ποινικών κατηγοριών και παραβάσεων.
Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογένειάς του με τον εργοδότη τους, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων.
Όταν προκύψουν διαφορές με τις ασφαλιστικές εταιρείες ή τα ασφαλιστικά ταμεία για απαιτήσεις συνταξιοδότησης, εξόδων περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π.
Όταν ο ασφαλισμένος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του διεκδικεί από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας.
Όταν προκύπτουν διαφορές με τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή της κατοικίας του ασφαλισμένου.