• Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ

    Ασφάλειες – Λογιστικά – Πληροφορική

    ΝΙΚΗΤΑΡΑ 24,ΤΡΙΠΟΛΗ
    τηλ: 2710242370
    fax: xxxxxxxxxx
    e-mail: info@tsagarelis.gr