Αυτοκίνητο

Απευθύνεται σε κάθε ιδιώτη που είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε οχήματος που κινείται επί του εδάφους με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου καλύπτει βάσει νόμου την αστική ευθύνη του κύριου, του κατόχου και οποιουδήποτε νόμιμου οδηγού για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία του.

Η υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης από ατυχήματα προβλέπει ( με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ) ασφαλιστική κάλυψη για ποσά που διαμορφώνονται στα :

  • 1.750.000 € ανά θύμα για σωματικές βλάβες
  • 1.750.000 € ανά ατύχημα για σωματικές ζημιές

για περιπτώσεις όπως :

  • κυκλοφορία του αυτοκινήτου
  • χρήση ρυμουλκούμενου
  • μεταφορά αντικειμένων
  • ζημιές σε αντικείμενα τρίτων που προκαλείται από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή
  • όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, συνεργεία επισκευής, πορθμεία κ.α.

Επιπλέον μπορούν να προστεθούν συμπληρωματικές καλύψεις όπως : Πυρός, κλοπής, θραύσης κρυστάλλων, ακραίων καιρικών φαινομένων, κακόβουλων ενεργειών, ίδιων ζημιών (μικτή) κ.α.

Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται με βάση τη χρήση του οχήματος, τον κυβισμό, την ιπποδύναμη, την αξία του, την ηλικία του οδηγού/ιδιοκτήτη, το ιστορικό ζημιών, το πλήθος των καλύψεων που ασφαλίζονται κ.α.