Ασφάλιση περιουσίας επιχειρήσεων /h2>
Με την πληθώρα προγραμμάτων και καλύψεων που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης κάθε μεγέθους προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας κάθε επιχείρησης.
Οι κίνδυνοι που μπορούν να ασφαλιστούν είναι ενδεικτικά :
 Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, ζημιές από καπνό πυρκαγιάς, αστική ευθύνη πυρκαγιάς
 Πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση οχημάτων
 Απόπειρα διάρρηξης, κλοπή, ζημιές κατά τη διάρρηξη
 Τρομοκρατικές ενέργειες
 Θραύση κρυστάλλων, επιγραφών
 Απώλειας κερδών