Εταιρεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Τρίπολη από το 1974 παρέχοντας στο ξεκίνημά της υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων. Το 1987 ανέπτυξε τις δραστηριότητες της και στον τομέα της μεσιτείας και πρακτόρευσης ασφαλειών. Το 1994 επεκτάθηκε με τη δημιουργία τμήματος εμπορίας ειδών μηχανοργάνωσης και πληροφορικής για επιχειρήσεις.Σήμερα, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου αναλαμβάνουμε την προμήθεια, αντιπροσώπευση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας και μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών για ιδιώτες και μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Σε μια δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά είμαστε σε θέση, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία των στελεχών μας, τις νέες τάσεις, λύσεις και τεχνολογίες, να αναλάβουμε να ικανοποιήσουμε με συνέπεια κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη.

Η διαρκής ενημέρωση μας δίνει ιδέες και την απαραίτητη πληροφόρηση γύρω από τις εξελίξεις με σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη δυναμικών και ευέλικτων λύσεων που θα ανταποκρίνονται στα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια.

Στόχος μας μετά από 17 χρόνια είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε λύσεις χρησιμοποιώντας τα ίδια συστατικά επιτυχίας : ποιότητα, αξιοπιστία & συνέπεια.